TI Foundation donates more than $1M to Texas university